herinner mij  Profiel vergeten? | Aanmelden

Info- en inschrijfplaats voor wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie Zoet van Hsv Kennemerland.


Club: geen

Teamies: 34

RSS Feed  Add to Google   ? 
Welkomstfoto

Fun


20 nov.   Is deze site duideli...

Nico zegt (05-06-2021, 9:18):
> Wedstrijdreglement 2021 1... lees meer...
Nico zegt (31-05-2021, 22:33):
> ZOMERAVOND-COMPETITIE Hsv ... lees meer...

Prikbord             


23-09-2022 17:15

[B]Let Op !!! 9e wedstrijd vertrek 7.00 uur vanaf Renmservice Heemskerk.[/B]

11-05-2022 17:02

Beste vissers, de wedstrijdcommissie doet zijn uiterste best een mooi programma op te zetten en te zorgen dat u heerlijk uw wedstrijd kan vissen. Wij vragen van u enkel om in teamwebs aan te geven of u wel of niet deelneemt. Slechts een muisklik wij zouden het waarderen als een ieder dat doet. Voor ons duidelijk hoeveel deelnemers er zijn er wie wel of niet deel neemt. Alvast bedankt, namens de wedstrijdcommissie.

05-04-2022 18:19

Verslag Praatavond 2022 Wedstrijdcommissie Zoet Op maandagavond 28 maart 2022 vond de jaarlijkse praatavond plaats van de wedstrijdcommissie Zoet in het verenigingsgebouw te Beverwijk. Helaas was er maar beperkt belangstelling voor deze avond, slechts 12 vissers namen de moeite te komen. Dat is best teleurstellend wanneer je weet dat de wedstrijdcommissie het hele jaar zijn uiterste best doet veel activiteiten te organiseren. Vanzelf sprekend waren we blij dat 12 van onze vissers wel de tijd en moeite hadden genomen om deze avond te bezoeken. Om toch een ieder om de hoogte te stellen van hetgeen die avond is besproken heb ik dit verslag opgemaakt. 1. Opening (Moment stilte) Om iets over achten open ik als voorzitter de vergadering en heet ieder van harte welkom. Er is af bericht ontvangen van Arie van den Burg, Bert Groot en Bert Jansen. Af bericht via teamwebs Andre van pel, Clive Hill en Juan Cabrera. We starten met een minuut stilte voor alle die ons dit jaar en de afgelopen jaren zijn ontvallen. 2. Terugblik seizoen 2021, op- en aanmerkingen over het seizoen 2022 Het seizoen wordt kort doorgelopen, ondanks opnieuw corona beperkingen hebben we er een mooi seizoen van gemaakt. Een tweetal zaken verdienen aandacht: • Exacte plaats verzamelen loten aan de waterkant, we gaan in 2022 werken met een adres, huisnummer en plaats op teamwebs ter bepaling van de lotingsplaats voor deelnemers welk rechtstreeks heen rijden. Voor vaste parcoursen proberen we zoveel mogelijk te werken met vaste verzamelplaatsen. Voor deelnemers uit Beverwijk en Heemskerk blijft het vertrekpunt Rennservice Heemskerk. Hier mogen andere deelnemers vanzelfsprekend ook aansluiten. • De wedstrijdcommissie ziet graag alle aan- en/of afmeldingen lopen via teamwebs. Zo kan de wedstrijdcommissie snel zien hoeveel deelnemers er te verwachten zijn, dit voor steken van het parcours. Nu zijn er helaas vissers welk het niet of niet meer lukt om op teamwebs te komen. Dit is op te lossen door je opnieuw aan te melden alhoewel dat soms niet lukt met het oude mailadres maar een nieuw mailadres gewenst is. Dit geeft voor sommige leden echter problemen. Graag lost de wedstrijdcommissie dit op, door voor leden welk het zelf niet lukt een mailadres aan te maken, speciaal voor teamwebs. En met dit mailadres een account te maken bij teamwebs. Zodat leden die er nu niet op kunnen het daarna hopelijk wel weer lukt. Ton en Nico willen dit op zich nemen. Voorlopig is afgesproken dit te gaan realiseren voor Willem en Ben van Tol, Gert Lute, Theo Breedijk, Hendrikje Sikma en Daan van der Venne. Lukt het jouw ook niet neem dat contact op met Ton of Nico en die gaan trachten het voor jouw op te lossen. Ons uitgangspunt blijft dat we werken voor deelname aan de wedstrijden met teamwebs. Hier valt het gehele rooster terug te vinden, het viswater wordt daarop gepubliceerd voorafgaand aan de wedstrijd en de uitslagen vallen terug te lezen. 3. Samenstelling wedstrijdcommissie 2022 De huidige commissie bestaande uit Sjaak Veldt, Ton van de Nieuwboer, Willem van Tol, Gert Lute, Bert Jansen en Nico Schouws zet hun werkzaamheden voort. Wel kunnen we een extra commissielid goed gebruiken, op de vergadering is hierop geen respons gekomen. Mocht je dit lezen en je bent wel bereid een handje te helpen meld je aan bij een van de huidige commissieleden. 4. Wedstrijdseizoen 2022 Er waren dit jaar een tweetal stemmingen waarbij enkel de aanwezigen van hun stemrecht gebruik konden maken. Eerste stemming, betalen voor wedstrijdwateren. Er zijn diverse verenigingen die helaas inmiddels hebben besloten dat onder het mom van administratiekosten er betaald moet worden om in hun wateren te vissen. Onze vraag bent u voor of tegen betalen. Unaniem was de vergadering het er mee eens dat we niet gaan betalen om onze wedstrijden te mogen vissen n een bepaald water. We willen het bestuur vragen om dit onderwerp aan te kaarten bij de sportvisfederatie Midwest. Die geven aan er tot heden niets aan te kunnen doen. Nu opperde leden van een andere vereniging dat pachtgelden worden vergoed door de federatie, hun voorstel aan de federatie neem in de voorwaarden voor vergoeding van de pachtgelden op dat dit enkel wordt vergoed als verenigingen uit de eigen federatie in die wateren zonder kosten hun wedstrijden mogen vissen. Voldoet een vereniging daaraan dan worden de pachtkosten vergoed, ziet een vereniging daar vanaf en vraagt het kosten om wedstrijden te vissen door andere verenigingen uit de federatie dan vervalt het recht op pachtgeld vergoeding. Hopelijk gaan veel verenigen dit inbrengen bij de federatie zodat er paal en perk wordt gesteld aan het vragen van gelden voor verenigingen binnen de eigen federatie. Aan Bert de vraag dit via het bestuur te gaan inbrengen bij de federatie op de eerstkomende ALV. Tweede stemming, het verlengen van de wedstrijdduur van 4 naar 5 uur. Voor beide zowel 4 als 5 uur werden er plus- en minpunten met elkaar gedeeld. De uiteindelijke stemming gaf aan 4 stemen voor 5 uurs wedestrijden en 6 stemmers voor 4 uurs wedstrijden. Alsmede twee onthoudingen zowel Willem van Tol als zijn broer Ben onthielden zich van stemming, begrijpelijk want zij vissen de zomercompetitie niet mee. Het voorstel tot verlenging heeft het niet gehaald, de wedstrijdduur blijft 4 uur. Het wedstrijdrooster 2022 is terug te vinden op teamwebs. De wedstrijdcommissie waardeert het zeer wanneer u zo ruim mogelijk van te voren uw aan- of afwezigheid kan doorgeven. 5. Club kampioenschappen • Terugblik 2021. Ton geeft aan welke zaken er goed liepen en wat er voor verbetering vatbaar is. Het uiteindelijk resultaat was prolongatie van onze titel waarmee we zeer tevreden zijn. • Teamcaptain 2022. Alle aanwezigen waren vol lof over de wijze waarop Ton in 2021 zijn werkzaamheden heeft gedaan. Unaniem was iedereen akkoord wanneer Ton dit in 2022 opnieuw gaat oppakken. • Kandidaat deelnemers. Ton geeft aan dat de eerste vijf van de zomer (2021 en de eerste vijf van de winter (2021/2022) zeker zijn van recht op deelname. Bij doublures gaan we naar eerst nummer zes zomer, dan nummer zes winter etc. Er zijn nog vijf (wellicht zes) plaatsen te verdelen bij de komende zomeravond competitie. • Ton geeft aan dat vissers welke zijn geselecteerd in principe zowel de voorselectie en na plaatsing de finale vissen. Ben je geselecteerd maar lukt het je niet de voorselectie te vissen dan vervalt je plaats naar de volgende in het klassement maar vervalt ook je recht op deelname aan de finale. Het uitgangspunt is dat degene die de voorselectie vissen alle recht hebben op het vissen van de finale. Tijdig ruim twee weken voor de voorselectie laat Ton ons weten welke gelukkigen dit jaar onze vereniging gaan vertegenwoordigen bij de Clubkampioenschappen. • De zomercompetitie 2022 telt mee voor selectie voor de Clubkampioenschappen van 2023. 6. Rondvraag Doordat komend seizoen de wateren van de HVZ vervallen vanwege betalingsverplichtingen zijn we op zoek naar nieuwe geschikte wateren om een wedstrijd te vissen. Uit de zaal kwamen hierop de volgende wateren naar voren, Wallingsdijk te Ursem, Ringvaart Heerhugowaard ter hoogte van Obdam, Alkmaar-Kolhornkanaal en de Beemsterringvaart. Dank hiervoor. De wedstrijd commissie gaat deze wateren bekijken op geschiktheid. Verlengen zomeravondcompetitie van 2,5 uur naar 3 uur. Dit voorstel was niet geagendeerd en wordt daarom niet in stemming genomen. Wel wordt afgesproken dit voor te leggen aan de deelnemers van deze competitie. Kan er een korps worden gevormd voor selectie Dobbervissen Teams. Hierop gaven vier vissers aan hierin wel interesse te tonen. Dit waren Hidde Hoekstra, Dolf Rijs, Sjaak Veldt en Nico Schouws, later heeft Ton van de Nieuwboer zich hierbij gevoegd. De selectie wedstrijd is zaterdag 4 juni, de deelnemers dienen zich zelf individueel op te geven bij de federatie. Het korps wordt door Nico bij de federatie aangemeld. Er is nog ruimte voor een reserve dus wie interesse heeft laat het ons weten. Degradatie/Promotie zomercompetitie. Er worden geen aanpassingen gedaan aan de huidige A- of B-klasse, niet mee vissen in de A-klasse betekend degradatie. Zomeravondcompetitie 2021. Helaas heeft de wedstrijdcommissie de uitslag van de laatste wedstrijd verloren laten gaan of wat dan ook, maar die uitslag is niet meer voorhanden. Wat nu was de vraag? De vergadering heeft besloten dat we dan uitgaan van 6 wedstrijden met een aftrekwedstrijd. Op basis hiervan wordt de nieuwe uitslag herrekend en zullen zo snel mogelijk de prijzen worden uitgereikt. 7. Prijsuitreiking zomer- en wintercompetitie. De verschillende prijswinnaars hebben hun prijs in ontvangst mogen nemen, daarnaast werden de dagprijzen voor de winter competitie uitgereikt. De prijzen voor de een na laatste van de winter volgen nog. De zomeravond wordt opnieuw berekend zie de rondvraag, waarna die prijzen alsnog worden uitgereikt. We danken alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hebben dat zeer gewaardeerd. Na afloop was er gelegenheid voor een drankje en een hapje alsmede sterke vissersverhalen. Namens de wedstrijdcommissie Zoet, Nico Schouws

24-03-2022 20:52

Beste wedstrijdvisser, Maandagavond 28 maart 2022 is onze praatavond plaats vindt. Bij dezen wil de wedstrijdcommissie je nogmaals uitnodigen voor deze praatavond. De praatavond vindt plaats vanaf ongeveer 20.00 uur in het verenigingsgebouw te Beverwijk. Zaal open vanaf 19.45 uur. Als commissie zouden wij het zeer waarderen als je deze avond bezoekt om eens bij te praten over het afgelopen seizoen en de plannen voor het komend seizoen te horen. Op deze avond is ook de prijsuitreiking van de zomer-, zomeravond en wintercompetitie. De voorlopige agenda is als volgt: 1. Opening (Moment stilte) 2. Terugblik seizoen 2021, op- en aanmerkingen over het seizoen 2021 3. Samenstelling wedstrijdcommissie 2022 (We zoeken extra commissielid, wie o wie ?) 4. Wedstrijdseizoen 2022 Algemeen Aanvraag viswateren en bijkomende problemen, Stemming betalen voor wedstrijdwateren Behandeling van eventueel binnengekomen stukken Stemming wedstrijdduur verlengen naar 5 uur Wedstrijdrooster, data 2022 5. Club kampioenschappen Terugblik 2021 (Wat ging goed, wat kan beter etc.) Teamcaptain 2022 Kandidaat deelnemers 2002 (Stand na zomer- en wintercompetitie) Vooruitblik voorselectie 2022 6. Rondvraag 7. Prijsuitreiking zomer-, zomeravond- en wintercompetitie 2021 7. Sluiting We vinden het leuk als je deze avond bezoekt, je bent er echter volkomen vrij in. Vandaar eindig ik met te zeggen, kan je kom even langs komende maandagavond 28 maart 2022. Aanvang 20.00 uur ! De wedstrijdcommissie waardeert het als je langs komt en ziet het zeker als een steun in de rug. Mocht je een prijswinnaar zijn en niet in de gelegenheid je prijs af te halen, laat dit even weten middels een mailtje naar hsvkennemerland@hotmail.com Met vriendelijke groet, Namens de wedstrijdcommissie Zoet

15-11-2021 22:00

Teamwebs problemenAfgelopen weekend bleek mijn accountant net als anderen niet meer toegankelijk. Wat ik ook deed het lukt niet. Ik heb het uiteidnelijk opgelost door middels een ander email-adres een nieuw accountant in te stellen. Het oude accountant heeft Sjaak voor mij verwijderd. Ik denk dat deze oplossing ook werkt voor anderen.

18-06-2021 21:17

Regels onweer. We hebben vaker met onweer te maken gehad. Hierbij tracht de wedstrijdcommissie een afweging te maken is het nog verantwoord om door te vissen of niet. Belang veiligheid deelnemers staat voorop. De wedstrijd wordt afgeblazen en ieder kan de veiligheid van zijn/haar auto op zoeken. Door vissen op eigen verantwoordelijkheid is ook niet toegestaan. Afhankelijk van de heftigheid starten we weer na een kwartier of half uur. En dan volgt opnieuw startsignaal voor restant wedstrijd. Ziet het er na een half uur niet naar uit dat het snel beter wordt , blazen we de wedstrijd helemaal af. Zodra sprake is van definitief afblazen geldt de wedstrijd niet, er wordt geen risico genomen en niet gewogen ongeacht de tijd die al gevist is. Deze wedstrijd vervalt dan en daarvoor in de plaats vissen we de wedstrijd later opnieuw, we plannen dan een extra datum. Wie na afblazen van de wedstrijd wil door vissen is dat eigen verantwoordelijkheid. De wedstrijdcommissie.

21-02-2020 13:21

Vergeet niet teamwebs te vullen voor komend seizoen. Kleine moeite en voor de wedstrijdcommissie van groot belang. Alvast bedankt.